Vagn Sørensen

Byrådsmedlem i Vejen Kommune

Hvad vil jeg

25. oktober 2021

• Jeg ønsker fortsat at sikre den økonomiske stabilitet. Vejen Kommune er en veldrevet kommune, og det skal den fortsat være. 

• Arbejdspladser er med til at gøre det attraktivt at flytte til Vejen Kommune! 

• Vi skal have stor fokus på at tiltrække flere borgere og virksomheder! 

• Derfor er det altafgørende at byggeansøgninger, miljøansøgninger m.m. behandles hurtigt og effektivt! 

• Vi skal arbejde hen imod at få skolerne i top 10! Det sker ikke fra den ene dag til den anden og penge gør det ikke alene, men en målrettet indsats gør, at vi er på vej! 

• For at hjælpe vore børn godt på vej, er det vigtigt at vi har gode og tidssvarende rammer og fuld opmærksomhed, allerede fra børnene starter i institution! 

• Rigtig mange ildsjæle knokler og gør et kæmpe arbejde, for at gøre netop deres lokalområde attraktiv og dem vil jeg gerne være med til at hjælpe yderligere på vej! Uanset om det er indenfor sport, kultur eller andre områder!

• Stilstand er lig med tilbagegang - og vi skal sikre at der er udviklingsmuligheder og at de der har evnerne og viljen også får den hjælp og opbakning - der er så altafgørende for, om et lokalområde kan udvikle sig! 

• Der bliver flere og flere ældre medborgere og de skal behandles med respekt og værdighed. Det kræver konstant fokus! 

• Jeg vil arbejde for at fastholde et højt service niveau på ældreområdet – med respekt for de ældres behov og ønsker! 

• Vi skal leve op til FNs 17 verdensmål, hvor klima er et af målene og Folketingets co2 reduktioner! 

• Klimaudfordringer er også håndtering af de øgede regnmængder vi oplever. Vi skal sikre at der ikke er boligejere, butiksejere, landbrug og andre der får store værdier ødelagt fordi vandmasserne ikke kan komme væk!